Cjenik usluga

Fotografije za dokumente
Vozačka ili pokaz (4 kom):
30,00 kn
40,00 kn HITNO
Putovnica ili osobna (4 kom):
40,00 kn
50,00 kn HITNO
Komplet (8 kom):
60,00 kn
70,00 kn HITNO
Transfer fotografije za dokumente na USB stick ili e-mail (1 kom):
10,00 kn
Nakandna narudžba fotografija za dokumente
Vozačka ili pokaz (4 kom):
25,00 kn
30,00 kn HITNO
Putovnica ili osobna (4 kom):
30,00 kn
40,00 kn HITNO
Komplet (8 kom):
40,00 kn
50,00 kn HITNO
IZRADA DIGITALNIH FOTOGRAFIJA

Akcija za gotovinu
Format:
9×13 – 1,50 kn…..> 50 kom – 1,30 kn
10×15- 1,90 kn….> 50 kom – 1,50 kn
………………………> 200 kom – 1,30 kn
………………………> 500 kom – 1,00 kn
Format:
9×13 – 1,80 kn
……..> 50 kom – 1,50 kn
……..>100 kom – 1,30 kn
10×15 – 2,00 kn
………> 50 kom – 1,60 kn
………> 200 kom – 1,40 kn
13×18 – 4,90 kn
………….> 10 kom – 3,90 kn
………….> 50 kom – 3,00 kn
15×20 – 9,90 kn
…………>10 kom – 5,90 kn
…………> 50 kom – 3,90 kn
20×30 – 19,90 kn
…………> 10 kom – 14,90 kn
…………> 50 kom – 12,00 kn
…………> 100 kom – 10,00 kn
25×38 – 29,90 kn
…………> 10 kom – 20,00 kn
…………> 50 kom – 15,00 kn
30×40 – 50,00 kn
…………> 10 kom – 35,00 kn
m² – 450,00 kn Kemijski proces
m² – 350,00 kn Tintni pisač
Za narudžbu manju od 10 fotografija naplačujemo transfer podataka 5,00 kn
Izrada analognih fotografija

Akcija za gotovinu
Format:
9×13 – 1,00 kn
10×15 – 1,50 kn
Razvijanje filma – 20,00 kn
Format:
9×13 – 1,20 kn
10×15 – 1,80 kn
Razvijanje filma – 20,00 kn
Ostale usluge:
Razvijanje filma + scan + index print + CD – 39,90 kn
Scan razvijenog filma + CD – 29,90 kn
Scan negativa (1 snimak) – 3,00 kn
Zapis na CD – 10,00 kn
Zapis na DVD – 19,90 kn
Prebacivanje kartice na CD/DVD 19,90
1 sat rada na računalu – 100,00 kn
Reprodukcija – 20,00 kn
Scan slike (usluga skeniranja radi daljnje obrade ili snimanja na medij) – 10,00 kn
Duplikat slike (usluga direktnog skeniranja i izrade fotografije (fotografija nije u cijeni)) – 5,00 kn
Snimanje VHS>DVD – 50,00 kn
8mm>DVD – 60,00 kn
Film 8 mm i priprema – 100,00 kn
Film 8 mm – 10,00 kn/min
Šalica sa fotografijom – 50,00 kn