Cjenik usluga

PLAĆANJE ISKLJUČIVO GOTOVINOM – KARTICE NE PRIMAMO

Fotografije za dokumente
Pokaz (4 kom):
40,00 kn
50,00 kn HITNO
Putovnica, osobna ili vozačka (4 kom):
40,00 kn
50,00 kn HITNO
Komplet (8 kom):
60,00 kn
70,00 kn HITNO
Transfer fotografije za dokumente na USB stick ili e-mail (1 kom):
10,00 kn
Naknadna narudžba fotografija za dokumente
Vozačka ili pokaz (4 kom):
30,00 kn
40,00 kn HITNO

IZRADA DIGITALNIH FOTOGRAFIJA

Format:
9×13 – 1,50 kn…..> 50 kom – 1,40 kn
10×15- 1,90 kn….> 50 kom – 1,50 kn
………………………> 200 kom – 1,30 kn
………………………> 500 kom – 1,20 kn

13×18 – 4,90 kn
………….> 10 kom – 3,90 kn
………….> 50 kom – 3,00 kn
………….>200 kom – 2,50 kn

15×20 – 9,90 kn
…………>10 kom – 5,90 kn
…………> 50 kom – 3,90 kn
…………>200 kom – 3,00 kn

20×30 – 25,00 kn
…………> 5 kom – 20,00 kn
…………> 20 kom – 15,00 kn

25×38 – 35,00 kn
…………> 5 kom – 30,00 kn
…………> 20kom- 20,00 kn

30×40 – 50,00 kn
…………> 3 kom – 40,00 kn
………..> 10 kom – 35,00kn

50×70 – 150,00 kn

Slika po m² – 360,00 kn
Print poster m² (160g) – 200,00 kn

Za narudžbu manju od 10 fotografija naplaćujemo transfer podataka 5,00 kn

PLAĆANJE ISKLJUČIVO GOTOVINOM – KARTICE NE PRIMAMO
____________________________________________________________________

Ostale usluge:

Razvijanje filma – 35,00 kn
Razvijanje filma + scan + index print + CD – 49,90 kn
Scan razvijenog filma + CD – 39,90 kn
Scan negativa (1 snimak) – 3,00 kn
Zapis na CD – 10,00 kn
Zapis na DVD – 19,90 kn
Prebacivanje kartice na CD/DVD 19,90
1 sat rada na računalu – 100,00 kn
Reprodukcija – 20,00 kn
Scan slike (usluga skeniranja radi daljnje obrade ili snimanja na medij) – 10,00 kn
Duplikat slike (usluga direktnog skeniranja i izrade fotografije (fotografija nije u cijeni)) – 5,00 kn
Snimanje VHS>DVD – 50,00 kn
8mm>DVD – 60,00 kn
Film 8 mm i priprema – 100,00 kn
Film 8 mm – 10,00 kn/min
Bijela šalica sa fotografijom ili tekstom – 50,00
Bijela šalica sa 2 fotografije ili fotografija i tekst – 60,00
Šalica u boji sa fotografijom ili tekstom – 60,00
Šalica u boji sa 2 fotografije ili fotografija i tekst – 70,00