Fotografiranje za dokumente

Fotografiramo za sve vrste dokumenata.

Putovnica, osobna, vozačka ili pokaz (4 kom):
7,00€ / 52,70kn  Fotografije izrađujemo za 3h i više
8,00€ / 60,30kn   HITNO Fotografije izrađujemo kroz 10 min
Komplet (8 kom):
10,00€ / 75,50kn Fotografije izrađujemo za 3h i više
11,00€ / 82,80kn   HITNO Fotografije izrađujemo kroz 10 min

Fotografije van standarda (vize, iskaznice):
10,00€ / 75,50kn   HITNO  Fotografije izrađujemo kroz 10 min

Transfer fotografije za dokumente na USB stick ili e-mail (1 kom):
1,40 € / 10,54kn

Naknadna narudžba fotografija za dokumente
Putovnica, osobna, vozačka ili pokaz:
6,00€ / 45,20kn     (4 kom)
8,00€ / 60,30kn     (8 kom)

Fotografiranje i slanje slike u digitalnom obliku (mail ili usb):
7,00€ / 52,70kn