Cjenik vjenčanja (mini paketi)

Fotografiranje vjenčanja u crkvi ili matičnom uredu
Foto…
– 60 fotografija 13×19

– 10 fotografija 20×30
– sve fotografije na CD-u
Fotografira se čin vjenčanja i poziranje u
crkvi i van crkve, odnosno matičnog ureda
Cijena samo Foto: 1 300,00 kn  172,54€

Video…
– montirani materijal max 1 sat

– izrada meni-a i uvodnog spota
– 2 kompleta DVD-a
Cijena samo Video: 1 200,00 kn  159,27€
Komplet Foto + Video: 2 300,00 kn  305,26€

Fotografiranje vjenčanja i photo session
Foto…
– 80 fotografija 13×19

– 20 fotografija 20×30
– sve fotografije na CD-u
Fotografira se čin vjenčanja i photo session
na lokaciji po izboru
Cijena samo Foto: 1 800,00 kn  238,90€

Video…
– montirani materijal max 1 sat

– izrada meni-a i uvodnog spota
– izrada romantičnog spota
– 2 kompleta DVD-a
Cijena samo Video: 1 800,00 kn  238,90€
Komplet Foto + Video: 3 300,00 kn  437,98€